Vestnes kommune

Helland barnehage

Tilkallingsvikar

Vi har snarast behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Helland barnehage.

Arbeidsoppgåver
Arbeid i barnehage inneheld oppgåver som:
- medansvar for avdeling og det pedagogiske innhaldet i samarbeid med det øvrige personalet
- medansvar for planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av det pedagogiske innhaldet
- medansvar for utviklingsarbeid
- foreldresamarbeid
- vere ein aktiv del av barnehagen sitt personale
- vise omsorg og vere til stades for enkeltbarn og barnegruppa
- praktisk arbeid og tilrettelegging

Kvalifikasjonar
Vi søker etter deg som er barnehagelærar eller barne- og ungdomsarbeidar. Dersom vi ikkje får nok kvalifiserte søkjarar kan ufaglærte verte tilsett.
- må beherske norsk munnleg og skriftleg. 
- må ha gode kommunikasjonsevne

Personlege eigenskapar
- er aktiv og engasjert
- har godt humør, vilje og evne til å jobbe i eit hektisk miljø i stadig utvikling
- har evne til å vise omsorg, sjå og anerkjenne barn
- er eit godt språkleg førebilde
- er fleksibel
- er stabil og ansvarsbevisst
- har evne til å ta imot rettleiing, rådgjeving og opplæring
- har evne til å samarbeide, arbeide i team, men og sjølvstendig

Vi tilbyr
- godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
- løn i høve gjeldande avtaleverk
- tilsette med fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet
- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- gode pensjons- og forsikringsordningar i høve tariffavtale

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2% av lønna i pensjonsinnskot. 
Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale fortløpande.

Referansar
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje
mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.

Del på:

Referansenr:

22/2074

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.06.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Helland barnehage

Adresse:

Myra 1 6390 Vestnes