Helse- og omsorg

Støttekontakt - Helse og omsorg

Stillingstype:
Vi søkjer etter deg som kan tenke seg å være støttekontakt til personer som treng litt ekstra i kvardagen. Vi treng støttekontakt til barn, unge og voksne/eldre.

Arbeidsoppgåver
Støttekontakt er eit tilbod som gis til personar som treng hjelp for å få ei meningsfull fritid og samvær med andre. Tilbodet baseres på den enkeltes sine ønsker, behov og forutsetningar

Aktuelle tenestestadar i helse- og omsorg er
Heimetenestene 
Eining for aktivisering og meistring
 

Kvalifikasjonar
-Det stilles ingen krav til utdanning for støttekontakter. Du vil få rettleiing og oppfølging av oppdragsgjevar. 

Personlege eigenskapar
Vi søkjer deg som kan vere ein trygg, god og omsorgsfull vaksen for personar med samsette behov. Det er ønskeleg at du har erfaring frå arbeid med barn, unge og voksne, men ikkje eit krav. Du er:
- påliteleg og stabil
- tolmodig og tar deg tid
- har respekt for andre mennesker
- er fleksibel, men samtidig kan sette grenser
- det vert vektlagt at ein er personleg eigna

 Vi tilbyr
- løn i høve gjeldande avtaleverk
- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- gode pensjons- og forsikringsordningar i høve tariffavtale
- fagleg utvikling etter kompetanseplan 

Du må opplyse om du ønskjer å være støttekontakt for barn og unge eller voksne i søknaden.

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referanser

Oppgi referansar

Søknad

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli vurdert.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet.  Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.
 
Søkjarlista kan bli offentleggjort.

 

Vel avdelinga nedanfor for å starta appen:

Del på:

Referansenr:

23/194

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Engasjement

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.02.2023

Tiltreding:

Snarast

Arbeidsstad:

Vestnes