Vestnes kommune

Helland barneskule/SFO

Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO

Stillingstype
Vi har behov for tilkallingsvikarar både i barneskulen og på SFO, skuleåret 2022-2023.
Søkjarar vil bli fortløpande vurdert og kontakta. Tilkallingsvikarar må i søknaden informere om dei ønskjer å vikariere i undervisning og/eller som assistent og kva dagar og tidspunkt ein kan vere tilkallingsvikar.

- undervisningspersonale/lærarar 

- barne- og ungdomsarbeidar/assistent 

Arbeidsstad 

Undervisning på barneskulen. Assistentoppgåver i skule og SFO. 

Arbeidsoppgåver
Formelle krav til undervisningsstilling jf. forskrift til opplæringslova.

Kvalifikasjonar
- kan jobbe sjølvstendig og strukturert
- er opptatt av barn og unge si læring og utvikling
- kan rettleie elevane til godt læringsutbytte
- ha fokus på klasseleiing
- opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen
- er løysingsfokusert og utviklingsorientert
- er fleksibel, omgjengeleg og har god samarbeidsevne

Personlege eigenskapar
- fagleg engasjert
- er stabil og fleksibel
- har evne til å arbeide både både sjølvstendig og i team
- det vert vektlagt at ein er personleg eigna
- har godt humør, vilje og evne til å jobbe i eit hektisk miljø
- beherske norsk munnleg og skriftleg og ha god kommunikasjonsevne. kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2
- er fleksibel, omgjengeleg og har god samarbeidsevne

Vi tilbyr
- godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
- løn i høve gjeldande avtale
- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale


Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. 
Kommunen har prøvetidsevaluering.

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.
Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referansar
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.

Del på:

Referansenr:

23/173

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.04.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Helland barneskule/SFO

Kontaktpersonar:

Gisela Stene Smith-Nilsen

mob: +47 99441455

Jeanette Beinset

mob: +47 90161296

Adresse:

Skulevegen 2 6390 Vestnes